Category Archive for "Newsletter (Vietnamese)"

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2018

Aug 16 2018

KHÔNG CÒN CƠ HỘI THỨ HAI VÀ HỢP PHÁP SẼ TRỞ THÀNH BẤT HỢP PHÁP Trong tháng 7 năm 2018,…

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2018

Jul 15 2018

THÔNG BÁO TRÌNH DIỆN (NTA) CỦA SỞ DI TRÚ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ RFE – NOID Vào ngày 5 tháng…

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2018

Jun 16 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP JEFF SESSIONS THẮT CHẶT LUẬT DI TRÚ DƯỚI CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG TRUMP Vào ngày…

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2018

May 16 2018

Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của năm 2018 và chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là…

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2018

Apr 16 2018

Một chính sách di trú nghiêm ngặt & Sở di trú tiến hành thử nghiệm trang mạng mới về thời gian…

Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2018

Mar 16 2018

DACA và phán quyết của Tối Cao Pháp Viện trong phán quyết  JENNINGS V. RODRIGUEZ Kỳ hạn cuối cùng để nộp…

Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2018

Feb 15 2018

CÁI GIÁ QUÁ CAO CHO SỰ TRAO ĐỔI Khi Bộ Trưởng Tư Pháp, Jeff Session, vào ngày 5 tháng 9…

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2018

Jan 15 2018

KIỂM TRA NGHIÊM NGẶT Khi còn là ứng viên Tổng Thống, ông Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt một…

Bản Tin Di Trú – Tháng 12, 2017

Dec 15 2017

Ngoài ra có một số quyết định hành pháp khác nữa, nhưng các quyết định nêu trên là tiêu biểu…

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2017

Nov 16 2017

Đã được một năm kể từ ngày ông Donald Trump đắc cử Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ ……