Category Archive for "Newsletter (Vietnamese)"

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2022

Nov 16 2022

Yêu cầu liên hệ trong một năm và số thị thực Mục 203(g) của Đạo luật Di trú và Quốc…

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2022

Aug 16 2022

Báo cáo thường niên của thanh tra CIS Văn phòng Thanh tra Sở Di trú và Nhập tịch (CIS Ombudsman)…

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2022

Jul 16 2022

 Quyết định của Tòa án Tối cao về Chương trình MPP Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, Tòa án…

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2022

Jun 16 2022

Kỷ niệm 10 năm DACA Hôm nay là kỷ niệm 10 năm Deferred Action for Childhood Arrival (DACA) Program (tạm…

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2022

May 15 2022

Bản Tin Di Trú Trong vài tháng qua, chúng tôi đã xem xét hồ sơ di trú tồn đọng ở…

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2022

Apr 16 2022

Khôi phục quy trình xử lý hồ sơ Thứ sáu luôn thật tuyệt vời khi ngày 15 rơi vào Cuối…

Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2022

Mar 16 2022

Cùng quay trở lại cuộc sống bình thường Chính xác là hai năm trước, Hoa Kỳ đã phải đóng cửa…

Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2022

Feb 16 2022

Trở lại bình thường Tôi biết có thể sớm hoặc quá muộn đối với một số người để nói rằng…

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2022

Jan 16 2022

Tình trạng tồn đọng hồ sơ di trú Đại dịch đã kéo dài hơn hai năm và hiện tại, chúng…

Bản Tin Di Trú – Tháng 12, 2021

Dec 16 2021

Cập nhật về du lịch quốc tế, miễn trình diện và tuyên thệ trực tiếp cho những đương đơn xin…