Category Archive for "Newsletter (Vietnamese)"

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2022

Jun 16 2022

Kỷ niệm 10 năm DACA Hôm nay là kỷ niệm 10 năm Deferred Action for Childhood Arrival (DACA) Program (tạm…

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2022

May 15 2022

Bản Tin Di Trú Trong vài tháng qua, chúng tôi đã xem xét hồ sơ di trú tồn đọng ở…

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2022

Apr 16 2022

Khôi phục quy trình xử lý hồ sơ Thứ sáu luôn thật tuyệt vời khi ngày 15 rơi vào Cuối…

Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2022

Mar 16 2022

Cùng quay trở lại cuộc sống bình thường Chính xác là hai năm trước, Hoa Kỳ đã phải đóng cửa…

Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2022

Feb 16 2022

Trở lại bình thường Tôi biết có thể sớm hoặc quá muộn đối với một số người để nói rằng…

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2022

Jan 16 2022

Tình trạng tồn đọng hồ sơ di trú Đại dịch đã kéo dài hơn hai năm và hiện tại, chúng…

Bản Tin Di Trú – Tháng 12, 2021

Dec 16 2021

Cập nhật về du lịch quốc tế, miễn trình diện và tuyên thệ trực tiếp cho những đương đơn xin…

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2021

Nov 16 2021

Hướng dẫn mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ về yêu cầu vắc-xin Vào ngày 25 tháng 10 năm 2021,…

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2021

Oct 16 2021

Bản tin di trú tháng 10 năm 2021 Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, Chính quyền Tổng thống Biden…

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2021

Sep 16 2021

Bản tin di trú tháng 9 năm 2021 Trong vòng 30 ngày qua, khu vực duyên hải vịnh Mexico của…