Category Archive for "Newsletter (Vietnamese)"

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2020

Aug 15 2020

80 ngày trước cuộc bầu cử quốc gia vào thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020 Còn 80 ngày…

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2020

Jul 16 2020

TÌNH TRẠNG DI TRÚ ĐANG ĐÓNG BĂNG COVID-19 và những thay đổi chính sách gần đây của chính quyền Tổng…

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2020

Jun 16 2020

Đại dịch COVID-19 gây khó khăn hơn cho việc nhập cư Chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi sẽ có…

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2020

May 16 2020

Chúng Ta Có Thể Trở Lại Bình Thường Được Không? Cho đến hôm nay, Texas vẫn đang trong tình trạng…

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2020

Apr 16 2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và gia đình đang được an toàn, và…

THÔNG BÁO VỀ CORONAVIRUS – Ngày 24 Tháng 3 Năm 2020

Mar 25 2020

THÔNG BÁO VỀ CORONAVIRUS Sức khỏe của khách hàng và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu tại Nguyen…

Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2020

Mar 15 2020

Còn điều gì có thể tệ hơn? Những ngày nay cuộc sống của chúng ta đang bị xáo trộn khi…

Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2020

Feb 16 2020

Những quy định về nhập cư đối với “gánh nặng xã hội” sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng…

Thông Báo Di Trú – Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

Jan 28 2020

Quy định về “Gánh Nặng Xã Hội” Đã Có Hiệu Lực Thi Hành Vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 1…

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2020

Jan 16 2020

Những tranh chấp mới về gánh nặng xã hội và bảo hiểm y tế đối với các đương đơn xin…