Category Archive for "Newsletter (Vietnamese)"

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2017

Oct 16 2017

Đã 45 ngày từ khi Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, Jeff Sessions, tuyên bố chấm dứt chương trình DACA ……

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2017

Sep 16 2017

Trong tháng 9 năm 2017, chúng ta đã thấy sự ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Harvey…

Thông Báo Di Trú (Lần 2) – Ngày 28 Tháng 8 Năm 2017

Aug 28 2017

Cập nhập về văn phòng Sở Di Trú địa phương tại Houston – Đây là thông báo của Văn Phòng gởi…

Thông Báo Di Trú – Ngày 28 Tháng 8 Năm 2017

Aug 28 2017

Thông báo từ văn phòng – Cơn bão cấp 4 Harvey đã vào đất liền từ thứ 7, cách thành phố Rockport…

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2017

Aug 16 2017

Chúng ta đang ở giữa mùa bão ở tiểu bang Texas, và trong vài tháng tới, chúng tôi tin rằng…

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2017

Jul 15 2017

Chúng ta đã thấy những quyết định hành pháp mới và sự sửa đổi liên quan đến luật di trú…

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2017

Jun 16 2017

Chúng ta đã đến giữa năm 2017, thành phố Houston đang trải qua những ngày thời tiết nóng ẩm, trong…

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2017

May 16 2017

TRICKLE EFFECTS Kể từ tháng 1 năm 2017, đã có số lượng lớn những tin tức liên quan đến chính…

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2017

Apr 16 2017

Chúc mừng lễ Phục Sinh! Trong bản tin di trú tháng này, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị…

Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2017

Mar 16 2017

Trong vòng một tháng trở lại đây, nhiều tin tức liên quan đến di trú đã được đề cập, và…