Category Archive for "Newsletter (Vietnamese)"

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2018

Apr 16 2018

Một chính sách di trú nghiêm ngặt & Sở di trú tiến hành thử nghiệm trang mạng mới về thời gian…

Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2018

Mar 16 2018

DACA và phán quyết của Tối Cao Pháp Viện trong phán quyết  JENNINGS V. RODRIGUEZ Kỳ hạn cuối cùng để nộp…

Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2018

Feb 15 2018

CÁI GIÁ QUÁ CAO CHO SỰ TRAO ĐỔI Khi Bộ Trưởng Tư Pháp, Jeff Session, vào ngày 5 tháng 9…

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2018

Jan 15 2018

KIỂM TRA NGHIÊM NGẶT Khi còn là ứng viên Tổng Thống, ông Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt một…

Bản Tin Di Trú – Tháng 12, 2017

Dec 15 2017

Ngoài ra có một số quyết định hành pháp khác nữa, nhưng các quyết định nêu trên là tiêu biểu…

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2017

Nov 16 2017

Đã được một năm kể từ ngày ông Donald Trump đắc cử Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ ……

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2017

Oct 16 2017

Đã 45 ngày từ khi Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, Jeff Sessions, tuyên bố chấm dứt chương trình DACA ……

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2017

Sep 16 2017

Trong tháng 9 năm 2017, chúng ta đã thấy sự ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Harvey…

Thông Báo Di Trú (Lần 2) – Ngày 28 Tháng 8 Năm 2017

Aug 28 2017

Cập nhập về văn phòng Sở Di Trú địa phương tại Houston – Đây là thông báo của Văn Phòng gởi…

Thông Báo Di Trú – Ngày 28 Tháng 8 Năm 2017

Aug 28 2017

Thông báo từ văn phòng – Cơn bão cấp 4 Harvey đã vào đất liền từ thứ 7, cách thành phố Rockport…