Category Archive for "Newsletter (Vietnamese)"

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2020

Jan 16 2020

Những tranh chấp mới về gánh nặng xã hội và bảo hiểm y tế đối với các đương đơn xin…

Bản Tin Di Trú – Tháng 12, 2019

Dec 16 2019

Mừng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới Năm 2019 sắp kết thúc, thay mặt toàn thể văn phòng, chúng tôi…

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2019

Nov 16 2019

Các Chính Sách Và Vụ Kiện Liên Quan Đến Nhập Cư Khi đang có nhiều bế tắc trong việc thông…

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2019

Oct 15 2019

Bản Tin Di Trú Tháng 10 Năm 2019 Đúng như dự kiến, vào thứ Sáu vừa qua, ngày 11 tháng…

Thông Báo Di Trú – Ngày 6 Tháng 10 Năm 2019

Oct 06 2019

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐƯƠNG ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP…

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2019

Sep 15 2019

Sự ảnh hưởng từ những thay đổi trong chính sách di trú của Tổng Thống Trump Trong vài tháng qua,…

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2019

Aug 16 2019

USCIS Ban Hành Quy Định Cuối Cùng về “Gánh Nặng Xã Hội” Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, U.S.…

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2019

Jul 16 2019

Sự Bế Tắc Trong Cải Cách Di Trú Hiện đang là giữa tháng Bảy ở thành phố Houston với thời…

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2019

Jun 16 2019

Tổng thống yêu cầu bồi thường từ các gánh nặng xã hội và ngày ưu tiên của diện F2A đang…

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2019

May 16 2019

Visa Overstays (Quá Hạn Thị Thực) Những năm vừa qua, những thông tin về nguồn dân nhập cư trái phép…