Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2022

January 16, 2022
NLG-Admin

Tình trạng tồn đọng hồ sơ di trú

Đại dịch đã kéo dài hơn hai năm và hiện tại, chúng ta đang ở giai đoạn đỉnh cao của biến thể Omicron. Trước sự lây lan nhanh chóng của nó, chúng tôi hy vọng rằng Omicron sẽ ít gây hại hơn so với các thế hệ trước đó và biến thể Delta …

Read more.