Archive for 2013

105 – Visa Statistics Part 1 & 2

Dec 31 2013

104 – 2013 Review

Dec 30 2013

103 – January 2014 Visa Bulletin Part 1 & 2

Dec 17 2013

Transcript of Oral Argument – Supreme Court of the United States

Dec 16 2013

On December 10th, 2013, The U.S. Supreme Court heard oral argument for Mayorkas v. Cuellar de Osorio. Please click on…

Bản Tin Di Trú Tháng 12 Năm 2013

Dec 16 2013

Tổng kết cuối năm 2013 – Văn phòng chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý…

Immigration Newsletter – December 2013

Dec 16 2013

2013 Year-End Review – Warm greeting from our office to you and your family. It is amazing that we are…

102 – December 2013 Visa Bulletin Recap Part 1 & 2

Dec 10 2013

101 – Immigration Policy News Part 1 & 2

Dec 03 2013

Inmigración alerta – 26 de noviembre 2013

Nov 26 2013

CSPA y “Libertad Condicional en Lugar” – Esta alerta es sobre la reciente politica memorandi que USCIS ha publicado este…

Thông Báo Di Trú – Ngày 26 tháng 11 năm 2013

Nov 26 2013

CSPA và “Parole in Place” – Thông báo lần này đề cập đến các biên bản mà USCIS đã đưa…