Bản Tin Di Trú Tháng 12 Năm 2013

December 16, 2013
NLG-Admin

Tổng kết cuối năm 2013 – Văn phòng chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị và gia đình. Thật là một niềm vui lớn khi chúng ta chuẩn bị tiến đến mùa Giáng Sinh và kết thúc năm 2013. Xin mời quý vị nhìn lại những sự kiện trong năm vừa qua.

Chúng ta bắt đầu năm 2013 tràn đầy hy vọng rằng cải cách di trú sẽ được thông qua. Năm 2013 là thời điểm vừa chín để thực hiện cải cách di trú. Ngay sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2012, một nhóm Thượng Nghị Sĩ của cả hai đảng đã bắt đầu thảo luận và hình thành cải cách cho hệ thống di trú của chúng ta.

Read more.