Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2018

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2018

Aug 16 2018

KHÔNG CÒN CƠ HỘI THỨ HAI VÀ HỢP PHÁP SẼ TRỞ THÀNH BẤT HỢP PHÁP Trong tháng 7 năm 2018,…

Immigration Newsletter – August 2018

Immigration Newsletter – August 2018

Aug 16 2018

NO MORE SECOND CHANCES & LAWFUL BECOMES UNLAWFUL In July, 2018 USCIS has quietly issued two policy memos which overturn…

323 – Policy Guidance Regarding “Public Charge” is Being Considered

323 – Policy Guidance Regarding “Public Charge” is Being Considered

Aug 15 2018
Visa Bulletin – September 2018

Visa Bulletin – September 2018

Aug 13 2018

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

322 – No More Second Chances & Lawful Becomes Unlawful

322 – No More Second Chances & Lawful Becomes Unlawful

Aug 08 2018
321 – Worksite Enforcement

321 – Worksite Enforcement

Aug 01 2018
320 – President Trump’s Immigration Policy

320 – President Trump’s Immigration Policy

Jul 27 2018
319 – USCIS’ New Notice to Appear (NTA) Guidance

319 – USCIS’ New Notice to Appear (NTA) Guidance

Jul 20 2018
Visa Bulletin – August 2018

Visa Bulletin – August 2018

Jul 15 2018

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2018

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2018

Jul 15 2018

THÔNG BÁO TRÌNH DIỆN (NTA) CỦA SỞ DI TRÚ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ RFE – NOID Vào ngày 5 tháng…