Blog

Visa Bulletin – July 2019

Visa Bulletin – July 2019

Jun 16 2019

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2019

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2019

Jun 16 2019

Tổng thống yêu cầu bồi thường từ các gánh nặng xã hội và ngày ưu tiên của diện F2A đang…

Immigration Newsletter – June 2019

Immigration Newsletter – June 2019

Jun 16 2019

Presidential Order for Reimbursement of Public Benefits & F2a Preference is Current for Month of July 2019 Pursuant to the…

364 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 6/10/2019)

364 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 6/10/2019)

Jun 12 2019
363 – Presidential Order for Reimbursement of Public Benefits (Live Show 6/3/2019)

363 – Presidential Order for Reimbursement of Public Benefits (Live Show 6/3/2019)

Jun 04 2019
362 – Visa Overstays (Live Show 5/20/2019)

362 – Visa Overstays (Live Show 5/20/2019)

May 21 2019
Visa Bulletin – June 2019

Visa Bulletin – June 2019

May 16 2019

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2019

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2019

May 16 2019

Visa Overstays (Quá Hạn Thị Thực) Những năm vừa qua, những thông tin về nguồn dân nhập cư trái phép…

Immigration Newsletter – May 2019

Immigration Newsletter – May 2019

May 16 2019

Visa Overstays For the past couple of years, the focus of immigration news has been the flow of undocumented immigrants…

361 – News: Houston-based Marriage Fraud Conspiracy (Live Show 5/13/2019)

361 – News: Houston-based Marriage Fraud Conspiracy (Live Show 5/13/2019)

May 14 2019