Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2018

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2018

Jun 16 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP JEFF SESSIONS THẮT CHẶT LUẬT DI TRÚ DƯỚI CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG TRUMP Vào ngày…

Immigration Newsletter – June 2018

Immigration Newsletter – June 2018

Jun 16 2018

ATTORNEY GENERAL JEFF SESSIONS AND IMMIGRATION ENFORCEMENT UNDER PRESIDENT’S TRUMP ADMINISTRATION Jeff Sessions was confirmed on February 7, 2017 as…

315 – Attorney General Jeff Sessions: Immigration Enforcement Continued

315 – Attorney General Jeff Sessions: Immigration Enforcement Continued

Jun 12 2018
314 – Attorney General Jeff Sessions: Immigration Enforcement

314 – Attorney General Jeff Sessions: Immigration Enforcement

Jun 06 2018
313 – Accrual of Unlawful Presence and F, J, and M Nonimmigrants

313 – Accrual of Unlawful Presence and F, J, and M Nonimmigrants

May 22 2018
Visa Bulletin – June 2018

Visa Bulletin – June 2018

May 22 2018

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

312 – DNA Testing for Silbing

312 – DNA Testing for Silbing

May 16 2018
Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2018

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2018

May 16 2018

Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của năm 2018 và chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là…

Immigration Newsletter – May 2018

Immigration Newsletter – May 2018

May 16 2018

We are almost half-done with 2018 and less than 6 months from the midterm elections.  There are tremendous amounts of…

311 – Immigration in America by the Numbers

311 – Immigration in America by the Numbers

May 09 2018