Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2021

Jan 16 2021

Những điều chúng ta sắp đạt được Hầu hết các tiểu bang hiện đang thực hiện tiêm chủng cho người…

Immigration Newsletter – January 2021

Immigration Newsletter – January 2021

Jan 16 2021

We Are Almost There! Most states are now vaccinating adults who are 65 years or older, and those with high…

439 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 1/11/2020)

439 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 1/11/2020)

Jan 12 2021
438 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 1/4/2020)

438 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 1/4/2020)

Jan 07 2021
437 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 12/28/2020)

437 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 12/28/2020)

Dec 30 2020
436 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 12/21/2020)

436 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 12/21/2020)

Dec 23 2020
Visa Bulletin – January 2021

Visa Bulletin – January 2021

Dec 20 2020

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 12, 2020

Bản Tin Di Trú – Tháng 12, 2020

Dec 16 2020

Vắc-xin và giai đoạn cuối năm 2020 Hộm qua, một y tá chính quy ở thành phố New York đã…

Immigration Newsletter – December 2020

Immigration Newsletter – December 2020

Dec 16 2020

Vaccinations and End of Year 2020 A registered nurse in New York City was the first recipient of the CV-19…

435 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 11/30/2020)

435 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 11/30/2020)

Dec 02 2020