Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2020

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2020

Oct 16 2020

Giai đoạn cuối cùng trước cuộc Bầu cử Chỉ còn vài tuần nữa là đến cuộc tổng tuyển cử.  Chúng…

Immigration Newsletter – October 2020

Immigration Newsletter – October 2020

Oct 16 2020

Final Stretch Before the General Election We are down to a few weeks before the general election, and we will…

428 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 10/12/2020)

428 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 10/12/2020)

Oct 13 2020
Visa Bulletin – October 2020

Visa Bulletin – October 2020

Oct 12 2020

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

427 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 10/05/2020)

427 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 10/05/2020)

Oct 06 2020
426 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/28/2020)

426 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/28/2020)

Oct 01 2020
Visa Bulletin – September 2020

Visa Bulletin – September 2020

Sep 16 2020

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

425 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/14/2020)

425 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/14/2020)

Sep 16 2020
Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2020

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2020

Sep 16 2020

Những cập nhật về quý cuối của năm 2020 Chúng ta đang ở vào quý cuối của năm 2020 và…

Immigration Newsletter – September 2020

Immigration Newsletter – September 2020

Sep 16 2020

Last Quarter Information of 2020 We are on the last quarter of 2020, and our hope for the Covid-19 vaccine…