Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2020

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2020

May 16 2020

Chúng Ta Có Thể Trở Lại Bình Thường Được Không? Cho đến hôm nay, Texas vẫn đang trong tình trạng…

Immigration Newsletter – May 2020

Immigration Newsletter – May 2020

May 16 2020

Will We Ever Get Back to Normalcy? As of today, we are still under partial lockdown in Texas.  Others, such…

409 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 05/11/2020)

409 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 05/11/2020)

May 13 2020
408 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 05/11/2020)

408 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 05/11/2020)

May 06 2020
407 – Visa Bulletin May 2020 (Live Show 04/27/2020)

407 – Visa Bulletin May 2020 (Live Show 04/27/2020)

May 02 2020
Visa Bulletin – May 2020

Visa Bulletin – May 2020

Apr 27 2020

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

406 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 04/20/2020)

406 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 04/20/2020)

Apr 21 2020
405 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 04/13/2020)

405 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 04/13/2020)

Apr 16 2020
Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2020

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2020

Apr 16 2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và gia đình đang được an toàn, và…

Immigration Newsletter – April 2020

Immigration Newsletter – April 2020

Apr 16 2020

COVID-19 UPDATE We hope that you and your family have been safe, and we further hope that all of us…