Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2021

May 16 2021

Ưu tiên các cuộc phỏng vấn xin thị thực định cư ở nước ngoài Rất khó để bắt đầu lại…

Immigration Newsletter – May 2021

Immigration Newsletter – May 2021

May 16 2021

Prioritization of Immigrant Visa Interviews Abroad It is difficult to fully restart the immigrant visa interviewing process abroad after almost…

Visa Bulletin – May 2021

Visa Bulletin – May 2021

May 15 2021

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

455-US Consulate closed due to COVID-19 (05102021)

455-US Consulate closed due to COVID-19 (05102021)

May 13 2021
454-Tier Categories To Prioritize Scheduling Interview (05/03/2021)

454-Tier Categories To Prioritize Scheduling Interview (05/03/2021)

May 05 2021
453- Department of State Travel Advisory (04/26/2021)

453- Department of State Travel Advisory (04/26/2021)

Apr 26 2021
452-Questions and Answers (04/19/2021)

452-Questions and Answers (04/19/2021)

Apr 19 2021
Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2021

Apr 16 2021

Những nỗ lực để trở lại hoạt động bình thường Vào ngày 12 tháng 4 năm 2021, Tổng thống Biden…

Immigration Newsletter – April 2021

Immigration Newsletter – April 2021

Apr 16 2021

Trying to Get Back to Normal Processing On April 12, 2021, President Biden nominated Tucson, Arizona Police Chief Chris Magnus…

451-Boarding Policy for Lawful Permanent Resident (04/12/2021)

451-Boarding Policy for Lawful Permanent Resident (04/12/2021)

Apr 16 2021