Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2017

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2017

Nov 16 2017

Đã được một năm kể từ ngày ông Donald Trump đắc cử Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ ……

Immigration Newsletter – November 2017

Immigration Newsletter – November 2017

Nov 16 2017

It has been one year since the United States elected Mr. Donald Trump as the 45th President of the United…

Visa Bulletin – December 2017

Visa Bulletin – December 2017

Nov 16 2017

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

288 – Tips and Pointers for NVC

288 – Tips and Pointers for NVC

Nov 16 2017
287 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich

287 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich

Nov 16 2017
286 – Visa Bulletin November 2017 Recap

286 – Visa Bulletin November 2017 Recap

Nov 16 2017
285 – CBP Deploys Facial Recognition

285 – CBP Deploys Facial Recognition

Nov 16 2017
284 – Visa Bulletin November 2017

284 – Visa Bulletin November 2017

Nov 16 2017
Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2017

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2017

Oct 16 2017

Đã 45 ngày từ khi Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, Jeff Sessions, tuyên bố chấm dứt chương trình DACA ……

Immigration Newsletter – October 2017

Immigration Newsletter – October 2017

Oct 16 2017

It has been forty-five days since Attorney General Jeff Sessions announced the termination and phased out of the DACA Program…