Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2019

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2019

Oct 15 2019

Bản Tin Di Trú Tháng 10 Năm 2019 Đúng như dự kiến, vào thứ Sáu vừa qua, ngày 11 tháng…

Immigration Newsletter – October 2019

Immigration Newsletter – October 2019

Oct 15 2019

October 2019 Newsletter As expected, this past Friday, October 11, 2019, three separate federal U.S. Courts have ruled against President…

381 – Trump Issued Proclamation Restricting Visas for Uninsured (Live Show 10/07/2019)

381 – Trump Issued Proclamation Restricting Visas for Uninsured (Live Show 10/07/2019)

Oct 09 2019
Inmigración alerta – 6 de Octubre de 2019

Inmigración alerta – 6 de Octubre de 2019

Oct 06 2019

PROCLAMACION DE SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE TRUMP PARA APLICANTES DE VISAS DE IMIGRANTE EN EL CONSULADO O EMBAGADA DE…

Thông Báo Di Trú – Ngày 6 Tháng 10 Năm 2019

Thông Báo Di Trú – Ngày 6 Tháng 10 Năm 2019

Oct 06 2019

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐƯƠNG ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP…

Immigration Alert – October 6, 2019

Immigration Alert – October 6, 2019

Oct 06 2019

PRESIDENT TRUMP’s HEALTH INSURANCE PROCLAMATION FOR APPLICANTS FOR IMMIGRANT VISA AT THE U.S. CONSULATE OR EMBASSY This is an alert…

380 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/30/2019)

380 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/30/2019)

Oct 01 2019
379 – Visa Bulletin October 2019 (Live Show 09/23/2019)

379 – Visa Bulletin October 2019 (Live Show 09/23/2019)

Sep 24 2019
Visa Bulletin – October 2019

Visa Bulletin – October 2019

Sep 18 2019

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

378 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/16/2019)

378 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/16/2019)

Sep 17 2019