Blog

360 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 5/6/2019)

360 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 5/6/2019)

May 07 2019
359 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 4/29/2019)

359 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 4/29/2019)

May 01 2019
358 – Visa Bulletin May 2019 Recap (Live Show 4/22/2019)

358 – Visa Bulletin May 2019 Recap (Live Show 4/22/2019)

Apr 23 2019
357 – Visa Bulletin May 2019 (Live Show 4/15/2019)

357 – Visa Bulletin May 2019 (Live Show 4/15/2019)

Apr 23 2019
Visa Bulletin – May 2019

Visa Bulletin – May 2019

Apr 16 2019

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2019

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2019

Apr 16 2019

Sẽ trở nên tồi tệ hơn Cá nhân tôi cảm thấy KHÔNG lạc quan với tình trạng hiện tại của…

Immigration Newsletter – April 2019

Immigration Newsletter – April 2019

Apr 16 2019

It Will Probably Get Worse I am NOT optimistic at all with the current state of immigration in the United…

356 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 4/8/2019)

356 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 4/8/2019)

Apr 09 2019
355 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 4/1/2019)

355 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 4/1/2019)

Apr 03 2019
354 – Visa Bulletin April 2019 Recap (Live Show 3/25/2019)

354 – Visa Bulletin April 2019 Recap (Live Show 3/25/2019)

Mar 26 2019