Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2019

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2019

Sep 15 2019

Sự ảnh hưởng từ những thay đổi trong chính sách di trú của Tổng Thống Trump Trong vài tháng qua,…

Immigration Newsletter – September 2019

Immigration Newsletter – September 2019

Sep 15 2019

The Effect of President Donald Trump’s Immigration Policy Changes Over the past few months, we have started to see the…

377 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/09/2019)

377 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 09/09/2019)

Sep 12 2019
376 – USCIS’ New Public Charge Regulation Recap (Live Show 09/02/2019)

376 – USCIS’ New Public Charge Regulation Recap (Live Show 09/02/2019)

Sep 05 2019
375 – USCIS’ New Public Charge Regulation (Live Show 08/26/2019)

375 – USCIS’ New Public Charge Regulation (Live Show 08/26/2019)

Aug 27 2019
374 –  USCIS Issues Final Regulation on “Public Charge” (Live Show 08/19/2019)

374 – USCIS Issues Final Regulation on “Public Charge” (Live Show 08/19/2019)

Aug 21 2019
Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2019

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2019

Aug 16 2019

USCIS Ban Hành Quy Định Cuối Cùng về “Gánh Nặng Xã Hội” Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, U.S.…

Immigration Newsletter – August 2019

Immigration Newsletter – August 2019

Aug 16 2019

USCIS Issues Final Regulation on “Public Charge” On August 14, 2019, the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) issued its…

Visa Bulletin – September 2019

Visa Bulletin – September 2019

Aug 15 2019

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

373 – Final Rule for Public Charge Inadmissibility Law (Live Show 08/12/2019)

373 – Final Rule for Public Charge Inadmissibility Law (Live Show 08/12/2019)

Aug 13 2019