Blog

Visa Bulletin – February 2022

Visa Bulletin – February 2022

Feb 15 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Visa Bulletin – January 2022

Visa Bulletin – January 2022

Jan 20 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2022

Jan 16 2022

Tình trạng tồn đọng hồ sơ di trú Đại dịch đã kéo dài hơn hai năm và hiện tại, chúng…

Immigration Newsletter – January 2022

Immigration Newsletter – January 2022

Jan 16 2022

Immigration Backlog We are more than two years into the pandemic, and now, we are at the height of the…

Bản Tin Di Trú – Tháng 12, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 12, 2021

Dec 16 2021

Cập nhật về du lịch quốc tế, miễn trình diện và tuyên thệ trực tiếp cho những đương đơn xin…

Immigration Newsletter – December 2021

Immigration Newsletter – December 2021

Dec 16 2021

International Travel Update and the Waiver of Personal Appearance and In-Person Oath for Repeat Immigrant Visa Applicants On behalf of…

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2021

Nov 16 2021

Hướng dẫn mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ về yêu cầu vắc-xin Vào ngày 25 tháng 10 năm 2021,…

Immigration Newsletter – November 2021

Immigration Newsletter – November 2021

Nov 16 2021

U.S. Government Latest Guidance on Vaccine Requirement On October 25, 2021, President Biden issued Presidential Proclamation 10294 rescinding the geographic COVID-19 travel bans…

Visa Bulletin – December 2021

Visa Bulletin – December 2021

Nov 09 2021

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2021

Oct 16 2021

Bản tin di trú tháng 10 năm 2021 Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, Chính quyền Tổng thống Biden…