Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2022

May 15, 2022
NLG-Admin

Bản Tin Di Trú

Trong vài tháng qua, chúng tôi đã xem xét hồ sơ di trú tồn đọng ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tự hỏi khi nào các lãnh sự quán sẽ mở lại các cuộc phỏng vấn xin thị thực di trú. Chúng tôi lo ngại thời gian xử lý sẽ rất lâu đối với các hồ sơ sau này vì cần phải xử lý các hồ sơ di trú còn tồn đọng đang chờ phỏng vấn. Thật không may, việc tồn đọng hồ sơ di trú ở Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) rất tồi tệ, nếu không muốn nói là tồi tệ hơn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ …

Read more.