Blog

351 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 3/4/2019)

351 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 3/4/2019)

Mar 05 2019
350 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 2/25/2019)

350 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 2/25/2019)

Feb 27 2019
349 – Visa Bulletin March 2019 (Live Show 2/18/2019)

349 – Visa Bulletin March 2019 (Live Show 2/18/2019)

Feb 20 2019
Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2019

Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2019

Feb 16 2019

Vấn đề vẫn xoay vòng Dù bất cứ lý do gì thì vấn đề di trú vẫn luôn là vấn…

Immigration Newsletter – February 2019

Immigration Newsletter – February 2019

Feb 16 2019

Here We Go Again Here we go again.  For whatever reasons, “immigration” has been the front and center issue of…

Visa Bulletin – March 2019

Visa Bulletin – March 2019

Feb 15 2019

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

348 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 2/11/2019)

348 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 2/11/2019)

Feb 12 2019
347 – Update on submission of NVC Financial Document (Live Show 2/4/2019)

347 – Update on submission of NVC Financial Document (Live Show 2/4/2019)

Feb 06 2019
346 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 1/28/2019)

346 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 1/28/2019)

Jan 29 2019
345 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 1/21/2019)

345 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich (Live Show 1/21/2019)

Jan 23 2019