Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2022

March 16, 2022
NLG-Admin

Cùng quay trở lại cuộc sống bình thường

Chính xác là hai năm trước, Hoa Kỳ đã phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Các sân bay và trung tâm mua sắm trở nên trống trải. Các nhà hàng vắng vẻ hoặc chỉ mở cửa để đón khách hàng đặt
mua mang về …

Read more.