Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2022

April 16, 2022
NLG-Admin

Khôi phục quy trình xử lý hồ sơ

Thứ sáu luôn thật tuyệt vời khi ngày 15 rơi vào Cuối tuần. Tôi hy vọng tất cả quý vị đang trải qua một ngày cuối tuần mùa Xuân thật thoải mái. Với số lượng phỏng vấn hạn chế trong hai năm qua do Covid 19, có rất nhiều hồ sơ tồn đọng đang chờ Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) lên lịch phỏng vấn xin thị thực di trú. Chúng tôi bắt đầu thấy NVC lên lịch phỏng vấn tại các cơ quan lãnh sự, đặc biệt là với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. …

Read more.