Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2022

August 16, 2022
NLG-Admin

Báo cáo thường niên của thanh tra CIS

Văn phòng Thanh tra Sở Di trú và Nhập tịch (CIS Ombudsman) đóng vai trò là người kết nối giữa người dân và Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Văn phòng giúp các cá nhân và người sử dụng lao động giải quyết các vấn đề họ đang gặp phải với USCIS; họ cam kết lắng nghe từ người dân về những trải nghiệm của người dân với USCIS; xác định các vấn đề trong hệ thống di trú và đưa ra khuyến nghị cho USCIS về cách giải quyết những vấn đề này. Mỗi năm, văn phòng thanh tra CIS cung cấp một báo cáo hàng năm về những phát hiện và khuyến nghị của mình cho Quốc hội …

Read more.