Thông Báo Di Trú – Ngày 6 Tháng 10 Năm 2019

October 6, 2019
NLG-Admin

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐƯƠNG ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP CƯ TẠI LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ HOẶC ĐẠI SỨ QUÁN

Đây là một thông báo quan trọng từ văn phòng luật sư Nguyen Legal Group, P.C.

Bài viết này nhằm gửi đến cho những khách hàng hiện tại và những khách hàng trong tương lai của chúng tôi thông báo mới nhất về bảo hiểm y tế của tổng thống Trump …

Read more.