Thông Báo Di Trú – Ngày 28 Tháng 8 Năm 2017

August 28, 2017
NLG-Admin

Thông báo từ văn phòng – Cơn bão cấp 4 Harvey đã vào đất liền từ thứ 7, cách thành phố Rockport khoảng 200 miles. Bão Harvey giờ đã hạ cấp xuống thành bão nhiệt đới (tropical storm). Mặc dù không nằm trong đường đi của bão Harvey, thành phố Houston bị ảnh hưởng với một lượng mưa rất lớn. Thêm vào đó, mưa sẽ kéo dài đến cuối tuần …

Read more.