Category Archive for "Newsletter (Vietnamese)"

Thông Báo Di Trú – Ngày 10 tháng 7 năm 2013

Jul 10 2013

Visa Bulletin tháng 8 năm 2013 cho thấy visa đã tới cho hồ sơ ưu tiên F2A – Xin quý…

Thông Báo Di Trú – Ngày 27 tháng 6 năm 2013

Jun 27 2013

THƯỢNG VIỆN ĐÃ THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH DI TRÚ – Vào ngày 27 tháng 6 năm 2013, Thượng…

Thông Báo Di Trú – Ngày 26 tháng 6 năm 2013

Jun 26 2013

Tối Cao Pháp Viện ban trác tòa cho hồ sơ của chính phủ trong đơn kiện CSPA tập thể –…

Bản Tin Di Trú Tháng 06 Năm 2013

Jun 15 2013

Sự hoài nghi và khác biệt căn bản – Trong bốn trụ cột của cải cách di trú toàn diện…

Bản Tin Di Trú Tháng 05 Năm 2013

May 15 2013

Dự Luật SB744 – An Ninh Biên Giới, Cơ Hội Về Kinh Tế Và Cải Tổ Luật Di Trú –…

Bản Tin Di Trú Tháng 04 Năm 2013

Apr 15 2013

Tòa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn – Vào ngày 28 tháng 3, tôi đã được hân hạnh…

Bản Tin Di Trú Tháng 03 Năm 2013

Mar 15 2013

Giữ quyền thường trú nhân khi du lịch nước ngoài thường xuyên – Nhiều thân chủ của văn phòng gặp…

Bản Tin Di Trú Tháng 02 Năm 2013

Feb 15 2013

Cập nhật thông tin di trú – Như được mong đợi, ngày 28 tháng 1 năm 2013, một nhóm 8…

Thông Báo Di Trú – Ngày 31 tháng 01 năm 2013

Jan 31 2013

USCIS sẽ tăng lệ phí cho di dân nhập cư bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2013 –…

Bản Tin Di Trú Tháng 01 Năm 2013

Jan 15 2013

Cải Tổ Di Trú – Năm 2013 sẽ là một năm đầy biến động đối với luật di trú. Ngày…