Category Archive for "Newsletter (Vietnamese)"

Bản Tin Di Trú Tháng 06 Năm 2013

Jun 15 2013

Sự hoài nghi và khác biệt căn bản – Trong bốn trụ cột của cải cách di trú toàn diện…

Bản Tin Di Trú Tháng 05 Năm 2013

May 15 2013

Dự Luật SB744 – An Ninh Biên Giới, Cơ Hội Về Kinh Tế Và Cải Tổ Luật Di Trú –…

Bản Tin Di Trú Tháng 04 Năm 2013

Apr 15 2013

Tòa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn – Vào ngày 28 tháng 3, tôi đã được hân hạnh…

Bản Tin Di Trú Tháng 03 Năm 2013

Mar 15 2013

Giữ quyền thường trú nhân khi du lịch nước ngoài thường xuyên – Nhiều thân chủ của văn phòng gặp…

Bản Tin Di Trú Tháng 02 Năm 2013

Feb 15 2013

Cập nhật thông tin di trú – Như được mong đợi, ngày 28 tháng 1 năm 2013, một nhóm 8…

Thông Báo Di Trú – Ngày 31 tháng 01 năm 2013

Jan 31 2013

USCIS sẽ tăng lệ phí cho di dân nhập cư bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2013 –…

Bản Tin Di Trú Tháng 01 Năm 2013

Jan 15 2013

Cải Tổ Di Trú – Năm 2013 sẽ là một năm đầy biến động đối với luật di trú. Ngày…

Thông Báo Di Trú – Ngày 03 tháng 01 năm 2013

Jan 03 2013

Bộ trưởng Napolitano thông báo quy tắc cuối cùng của thủ tục xin ân xá – Bộ trưởng An ninh…

Bản Tin Di Trú Tháng 12 Năm 2012

Dec 28 2012

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, một năm sắp hết và chúng ta đang đón chờ những ngày lễ…

Thông báo từ văn phòng

Apr 03 2012

Trong hơn 10 năm qua, Tuấn đã đến với quý thính giả trong chương Trình Di Trú và Nhập Tịch…