Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2019

September 15, 2019
NLG-Admin

Sự ảnh hưởng từ những thay đổi trong chính sách di trú của Tổng Thống Trump

Trong vài tháng qua, chúng ta đã bắt đầu thấy được tác động mạnh mẽ từ chinh sách di trú của Tổng Thống Donald Trump. Hiện tại, biên giới phía Nam Hoa Kỳ đang phải chịu một cuộc khủng hoảng khi rất nhiều người dân nước ngoài chờ đợi ở Mễ Tây Cơ (Mexico) để được giải quyết hồ sơ xin tị nạn …

Read more.