Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2018

September 16, 2018
NLG-Admin

Xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng từ Văn phòng Luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn.

Chúng ta đang đến gần quý cuối cùng của năm 2018. Có rất nhiều tin tức liên quan đến vấn đề di trú nhưng trong bản tin lần này, chúng tôi chỉ muốn tập trung vào các tin tức quan trọng đối với cộng đồng người Việt chúng ta …

Read more.