Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2017

September 16, 2017
NLG-Admin

Trong tháng 9 năm 2017, chúng ta đã thấy sự ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Harvey và Irma gây ra cho tiểu bang Texas và Florida …

Read more.