Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2020

August 15, 2020
NLG-Admin

80 ngày trước cuộc bầu cử quốc gia vào thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020

Còn 80 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống, và “luật di trú” vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Sở Di Trú (USCIS), các cơ quan chính phủ khác, dân biểu, giới truyền thông và công chúng đều đang hoang mang và không chắc chắn về hướng đi của luật di trú. Và tất cả đang được nâng lên cao độ bởi sự tuyệt vọng vì đại dịch Covid-19 …

Read more.