Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2018

August 16, 2018
NLG-Admin

KHÔNG CÒN CƠ HỘI THỨ HAI VÀ HỢP PHÁP SẼ TRỞ THÀNH BẤT HỢP PHÁP

Trong tháng 7 năm 2018, Sở di trú ban hành 2 chính sách phụ lục mới nhằm bác bỏ phương pháp tiếp cận tình trạng di trú một cách hợp pháp mà không sợ bị trừng phạt nói trên …

Read more.