Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2020

July 16, 2020
NLG-Admin

TÌNH TRẠNG DI TRÚ ĐANG ĐÓNG BĂNG

COVID-19 và những thay đổi chính sách gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã khiến việc nhập cư vào Hoa Kỳ gặp nhiều bế tắc và sẽ ngày càng tồi tệ hơn nếu Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho phép nghỉ việc hơn 60% nguồn nhân lực của họ …

Read more.