Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2020

June 16, 2020
NLG-Admin

Đại dịch COVID-19 gây khó khăn hơn cho việc nhập cư

Chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi sẽ có một quyết định hành pháp mới hoặc một quyết định hành pháp sửa đổi được đưa ra nhằm gia hạn hoặc mở rộng thông báo trước đó của Tổng thống được đưa ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 …

Read more.