Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2019

June 16, 2019
NLG-Admin

Tổng thống yêu cầu bồi thường từ các gánh nặng xã hội và ngày ưu tiên của diện F2A đang đáo hạn cho tháng 7 năm 2019

Căn cứ vào Visa Bulletin của tháng 7 năm 2019, “Final Action Date” (bảng A, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh, trung tâm Visa đã xét duyệt xong, và đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài) cho diện F2A (thường trú nhân bảo lãnh vợ/ chồng, con độc thân dưới 21 tuổi) đang “current” (đáo hạn) …

Read more.