Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2020

May 16, 2020
NLG-Admin

Chúng Ta Có Thể Trở Lại Bình Thường Được Không?

Cho đến hôm nay, Texas vẫn đang trong tình trạng đóng cửa một phần. Những nơi khác như thành phố Los Angeles đã gia hạn lệnh “cách ly xã hội” cho đến tháng 7 năm 2020 …

Read more.