Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2019

May 16, 2019
NLG-Admin

Visa Overstays (Quá Hạn Thị Thực)

Những năm vừa qua, những thông tin về nguồn dân nhập cư trái phép từ biên giới phía nam Hoa Kỳ đã trở thành chủ đề rất được quan tâm …

Read more.