Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2019

April 16, 2019
NLG-Admin

Sẽ trở nên tồi tệ hơn

Cá nhân tôi cảm thấy KHÔNG lạc quan với tình trạng hiện tại của di trú Hoa Kỳ. Biên giới phía Nam giữa Hoa Kỳ và Mexico (Mễ Tây Cơ) là một trong những biên giới tấp nập nhất trong việc di chuyển hàng hóa và con người …

Read more.