Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2019

February 16, 2019
NLG-Admin

Vấn đề vẫn xoay vòng

Dù bất cứ lý do gì thì vấn đề di trú vẫn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong chính quyền tổng thống Donald Trump …

Read more.