Bản Tin Di Trú Tháng 12 Năm 2014

December 16, 2014
NLG-Admin

Mệnh lệnh hành pháp cho việc cải tổ Di Trú – Trong bài diễn văn vào ngày 20 tháng 11 năm 2014, Tổng Thống Obama thông báo về một số điều khoản cấp phép cho những người cư ngụ không có giấy tờ và tạo điều kiện dễ dàng cho phép các cơ sở thuế mướn người làm có năng khiếu, kỹ năng chuyên môn.

Read more.