Bản Tin Di Trú Tháng 12 Năm 2012

December 28, 2012
NLG-Admin

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, một năm sắp hết và chúng ta đang đón chờ những ngày lễ lớn cuối năm. Văn phòng chúng tôi xin gửi lời chúc mừng Giáng Sinh An Lành và Năm Mới Hạnh Phúc đến qúi vị cùng gia quyến. Mặc dù năm 2012 là năm bầu cử và không có nhiều dự luật di trú được thông qua, chúng ta vẫn nhận thấy có một số thay đổi quan trọng trong luât di trú và luật quốc gia qua các phán quyết của toà án và các qui định thay đổi từ bộ an ninh quốc gia Department of Homeland Security. Các thay đổi quan trọng trong luật di trú cho năm 2012 bao gồm các điều sau

Read more.