Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2018

November 16, 2018
NLG-Admin

Di dân và cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018

Ngày 6 tháng 11 năm 2018 đã diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ và kết quả của nó phản ánh sự phân chia sâu sắc trong nền chính trị Hoa Kỳ …

Read more.