Bản Tin Di Trú – Tháng 10, 2018

October 16, 2018
NLG-Admin

Tình trạng di dân dưới thời Tổng thống Trump

Những điều tồi tệ còn chưa kết thúc mà chỉ vừa mới bắt đầu. Nhóm bảo thủ ủng hộ tổng thống vẫn tin tưởng mạnh mẽ rằng đạo luật di trú hiện hành không mang lại lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ …

Read more.