Bản Tin Di Trú – Tháng 1, 2019

January 16, 2019
NLG-Admin

Dự đoán cho năm 2019

Trong năm 2018 đã có nhiều sự thay đổi về chính sách dưới chính quyền của Tổng thống Trump.  Ông đang tìm kiếm các phương pháp để định hình lại chính sách nhập cư vào Hoa Kỳ trong khi Quốc hội đang gặp bế tắc trong việc lập pháp …

Read more.