PHONE: 713-647-9900  /  EMAIL: INFO@NGUYENLEGALGROUP.COM

Bản Tin Di Trú Tháng 07 Năm 2013

Visa Bulletin tháng 8 năm 2013 cho thấy visa đã tới cho hồ sơ ưu tiên F2A

Xin quý vị lưu ý là Visa Buleltin for tháng 8 năm 2013 cho thấy sự phát triển nhanh của các diện ưu tiên, đặc biệt là F2A dành cho thường trú nhân hợp pháp (người có thẻ xanh) bảo lãnh vợ/ chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi. Tháng 8 năm 2013, visa đã tới cho các hồ sơ F2A. Điều này có nghĩa là đã có visa dành cho hồ sơ này; tuy nhiên, không có nghĩa là thân nhân ngoại quốc được phỏng vấn. Để cho thân nhân ngoại quốc được phỏng vấn, có những điều kiện phải đáp ứng để Trung Tâm Visa (NVC) hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ có thể xếp hẹn ngày phỏng vấn.

Read more.